بایگانی برچسب ها: Girl in the Spider’s Web

اولین تریلر و پوستر رسمی The Girl in the Spider’s Web

ﮐﻠﺮ ﻓﻮﯼ در اولین تریلر رسمی فیلم سینمایی The Girl in the Spider’s Web (ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ) شخصیت ﻟﯿﺴﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﺪﺭ را به تصویر کشیده است. شخصیت ﻟﯿﺴﺒﺖ ﺳﺎﻻﻧﺪﺭ اولین بار توسط ﻧﻮﻣﯽ ﺭﺍﭘﺎﺱ در ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪﯼ ﻫﺰﺍﺭﻩ به زندگی آورده شد، سپس ﺭﻭﻧﯽ ﻣﺎﺭﺍ در فیلم Girl with the Dragon Tattoo (ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ […]
lightbox