مرور برچسب

Lady and the Tramp

بازسازی لایو-اکشن Lady and the Tramp (ﺑﺎﻧﻮ ﻭ ﻭﻟﮕﺮﺩ) صاحب کارگردان شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﭼﺎﺭﻟﯽ ﺑﯿﻦ (ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻣﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ) قرار است بر روی صندلی کارگردانی فیلم…

you're currently offline