فیلم ‌سینمایی انگاشته

فیلم سینمایی Tenet برای سودآوری باید حداقل ۸۰۰ میلیون دلار بفروشد؛

lightbox