نابودگر: سرنوشت تاریک

فیلم Terminator: Dark Fate با یک افتتاحیه آمریکایی 40 میلیون دلاری شروع بکار می کند

اشتراک گذاری:

you're currently offline

lightbox