فلش-معکوس The Flash

به نظر می‌رسد فلش-معکوس قرار نیست شرور اصلی فیلم سینمایی The Flash باشد!

lightbox