ثور: عشق و رعد

ناتالی پورتمن ظاهرا برای شروع فیلم‌برداری Thor 4 به استرالیا رفته؛

lightbox