ناتالی پورتمن

تاریخ اکران Thor 4 تایید شد؛ ناتالی پورتمن در نقش لیدی ثور ظاهر می شود!

you're currently offline

lightbox