Thor 4

ظاهرا مارول قصد دارد Thor 4 را بسازد؛ صحبت هایی از بازگشت تایکا وایتیتی به میان آمده! [بروز شد]

lightbox