بروس وین Titans

بروس وین در فصل سوم‌ سریال Titans هم حضور دارد؛

lightbox