فصل سوم Titans

در فصل سوم Titans شاهد حضور باربارا گوردون ملقب به اوراکل خواهیم بود؛

lightbox