باربارا گوردون Titans

باربارا گوردون در اپیزود آغازین فصل سوم Titans حضور دارد؛ تایید شد

lightbox