فصل ششم Lucifer تام الیس

در فصل ششم Lucifer «ایان سامرهلدر» جایگزین «تام الیس» می‌شود؛ شایعه یا واقعیت؟

lightbox