پرندگان شکاری ۲

خیلی بعید به نظر می‌رسد که وارنر بروس فیلم Birds of Prey 2 را بسازد؛

lightbox