استورم بریکر

سوال: چرا گروت می تواند تبر جدید ثور، استورم بریکر را بلند کند اما میولنیر را نه؟

اشتراک گذاری:

you're currently offline

lightbox