سیری The Witcher

نقش «سیری» در فصل دوم‌ The Witcher قرار است پررنگ‌تر باشد؛

lightbox