خط زمانی فصل دوم The Witcher قرار نیست خیلی گیج‌کننده باشد؛ (طبق ادعای نویسنده)

lightbox